Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Welkom bij de Roosendaalse Lijst: 100% Roosendaal!

Laatste Nieuws

De Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse Lijst is diep geworteld in de Roosendaalse samenleving. Voor de Roosendaalse Lijst telt er maar één belang en dat is het belang van de gemeente Roosendaal.

Als politieke vereniging met een groot aantal leden, een vertegenwoordiging van negen leden in de gemeenteraad van Roosendaal en twee wethouders in het college van burgemeester en wethouders werkt de Roosendaalse Lijst met ambitie en inzet aan dat ene doel.

100% Roosendaal!

Het recent bereikte coalitieakkoord door Roosendaalse Lijst, SP, CDA en VVD, 'Werken aan een evenwichtig Roosendaal', is een bestuursakkoord met een titel waarin de Roosendaalse lijst zich prima kan vinden, maar natuurlijk onderschrijven we ook de inhoud van dat akkoord. Als u het wilt nalezen, dan kunt u het hier downloaden:

> Bestuursakkoord 2014 - 2018 (pdf, ca. 1 Mb)

Missie & visie

De Roosendaalse Lijst heeft in het najaar van 2007 nadrukkelijk stil gestaan bij de kern van de partij. Ze heeft dat gedaan, om naar de toekomst toe koers en strategie te kunnen bepalen. Communicatie naar de achterban van de Roosendaalse Lijst speelt in dat verband een hele belangrijke rol.

Lees verder >>

Partijprogramma

In het verkiezingsprogramma kiest de Roosendaalse Lijst voor burgerkracht. De Roosendaalse Lijst is immers ook voortgekomen uit de bugerkracht. De partij bestaat al jaren uit mensen die werken aan hun dorp, wijk en buitengebied. Het zijn geen roepers maar doeners. Wat hen verbindt is de passie voor Roosendaal en haar dorpen; de passie voor het werken voor je straat, wijk of dorp.

Lees verder >>

Organisatie

De Roosendaalse Lijst is een vereniging met, zoals iedere andere vereniging, leden en een bestuur.

Toch is de Roosendaalse Lijst niet een 'gewone' vereniging. De Roosendaalse Lijst is een politieke vereniging, die door politiek actief te zijn binnen de gemeente Roosendaal een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Roosendaal.

Lees verder >>