Aanpassing minimaal woonoppervlakte woningen centrum.

De Roosendaalse Lijst pleit voor een verlaging van het minimale vloeroppervlakte voor woningen in het centrum. Hierdoor wil de Roosendaalse Lijst meer betaalbare woningen creëren voor starters op de woningmarkt, maar ook jongeren en studenten. In de huidige regeling moet een woning minimala 60 vierkante meter bedragen, door die terug te schroeven naar 40 vierkante […]

Verhoging startersleningen

Vorig jaar droegen de Roosendaalse Lijst en VLP in de gemeenteraad al de oplossing aan om de starterslening te verhogen, of om deze toegankelijker te maken. Het college heeft hier nu werk van gemaakt en wil de starters op de woningmarkt met een ruimere lening aan een huis helpen. Starters komen door de aangepaste regeling […]