Roosendaalse Lijst introduceert: de lokale Ombudsman 

De functie ombudsman is in Nederland al een bekend begrip. Het is de plek waar je naartoe kan met klachten over bijna alle overheidsinstellingen. Op lokaal niveau is er vaak minder aandacht voor ombudszaken, terwijl juist daar de overheid het dichtste bij de inwoners en ondernemers staat. Om toch deze signalen goed binnen te krijgen […]