Investeer in onze jongeren en maak werk van betere communicatie

We horen het té vaak; inwoners die niet of niet tijdig op de hoogte worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen in hun buurt, straat of wijk. Gebrekkige communicatie dus. Om daar iets aan te doen hebben we tijdens de begrotingsraad van donderdag 9 november jl. een motie ingediend. Daarnaast hebben we een voorstel gedaan om door […]