Wonen in Roosendaal? Wij willen actie!

V&D Roosendaal

Het is tijd om eerlijk te zijn: Gemeente Roosendaal loopt achter op het gebied van woningbouw. Dit terwijl de behoefte er zeker is, staan projecten stil en blijven potentiële ontwikkelingskansen onbenut. Dit terwijl er voldoende middelen zijn, zowel in termen van ruimte als financiën. Als Roosendaalse Lijst hebben we al vaker om actie gevraagd in […]

Dossier: AZC Heerle

De Roosendaalse Lijst is maandag 15 april op de hoogte gebracht over de locatie waar het voornemen is een AZC te plaatsen. We begrijpen de opgave die we in Nederland en als gemeenten hebben om huisvesting te bieden voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Tegelijkertijd begrijpen wij ook de zorgen die er op […]

Woningen voor de Westrand, geen appartementen

De gebiedsvisie voor de Westrand is een document waarin de toekomst van de wijk wordt uitgestippeld. De groene impuls en de verbeteringen aan de openbare ruimte zijn meer dan welkom. Ook de geplande upgrade van het wijkcentrum zal het verblijfgenot van de wijk enorm vergroten Echter, wat ons vooral opvalt aan de plannen voor de Westrand […]