Aanduiding maximale aslast bruggen

AslastUit veiligheidsoverwegingen voor de weggebruiker en ter voorkoming van schade aan bruggen kan een gemeente gebruik maken van verkeersborden waarop de maximaal toelaatbare aslast is aangegeven (zie voorbeeldbord hiernaast).

De Roosendaalse Lijst heeft geconstateerd dat bij een aantal bruggen in onze gemeente dergelijke aanduidingen ontbreken, waardoor het gevaar bestaat dat deze bruggen te zwaar belast worden, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen
1. Herkent de wethouder zich in deze constatering en zo ja, is hij zich bewust van de mogelijke gevolgen en gevaren, zowel voor de verkeersdeelnemer persoonlijk, voor het gemeentelijke eigendom afs verzekeringstechnisch?
2. Waarom ontbreekt deze aanduiding bij de meeste bruggen in onze gemeente?
3. Bent u bereid alsnog de bedoelde borden te plaatsen en zo ja, op welke termijn?

Voor beantwoording zie link : LINK