Aanleg glasvezel buitengebied

In januari 2016 stelde onze fractie vragen over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Op onze vraag over de planning gaf u toen aan dat Westelijk Noord-Brabant in 2017 op de rol stond. Een nadere planning was toen nog niet te geven. Inmiddels zijn we bijna halverwege 2017 en zijn we benieuwd naar de stand van zaken.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vervolgvragen.

1. Kunt u ons inmiddels meer informatie geven over de planning, met name voor die van het buitengebied van Roosendaal?
2. Is er al meer info bekend over de kosten, met name voor de gebruikers zelf?
3. Is er al meer bekend over verbeteringen van het bereik in het buitengebied bij gebruik van het mobiele netwerk. Hierbij verwijzen wij ook naar uw antwoord op onze vragen van 27 januari 2016.

In BN/DeStem van 17 mei 2017 lezen wij dat er problemen zijn tussen Mabib (aannemer) en de gemeente Halderberge inzake de diepte waarop de kabel moet komen te liggen i.v.m. mogelijke beschadiging (40 cm dan wel 60 cm).

4. Speelt dit probleem ook in Roosendaal?
5. Wat is hierover opgenomen in onze gemeentelijke verordening?

Voor beantwoording, zie link : LINK