Aanleunkamers en Mantelzorgunits

Langer thuis wonen en mantelzorg zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een aanleunkamer of mantelzorgwoning kan een goede oplossing zijn wanneer mantelzorgers en zij die de zorg nodig hebben bij elkaar willen (blijven) wonen.

Een artikel in BNdeStem van medio april bericht over de mogelijkheden van het plaatsen van zgn. aanleunkamers. Een bedrijf in Roosendaal, Duo-Wonen maakt deze aanleunkamers en ook kant-en-klare mantelzorgwoningen als zelfstandige units.

Zie: https://www.bndestem.nl/roosendaal/takel-brengt-aanleunkamer-naar-willebrordse-achtertuin-mensen-weten-niet-dat-dit-kan~ad6be745/

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen.

1. In het hierboven vermelde artikel wordt een voorbeeld gegeven van het plaatsen door Duo-Wonen van een aanleunkamer in Sint Willebrord. Bent u bekend met deze mogelijkheden en wordt hiervan in onze gemeente al gebruik gemaakt?
2. In het artikel wordt voorts gezegd dat de units onder de 40 m² blijven omdat bij een unit van minder dan 40 m² geen vergunning benodigd is. Geldt deze 40m² vergunningsvrij plaatsen ook voor de gemeente Roosendaal? En gaat het hier dan om permanente of tijdelijke plaatsing?
3. Wat zijn de geldende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een mantelzorgunit en is hierbij vanuit de WMO een tegemoetkoming in de kosten mogelijk? (Graag toelichten voor zowel de aanleunkamer als voor de kant-en-klare mantelzorgwoning als zelfstandige unit).
4. Bent u bereid om onze inwoners (actief) te wijzen op de mogelijkheden?

Voor beantwoording, zie link : LINK