Aanpak jeugdwerkloosheid Roosendaal

Volgens een recent onderzoek heeft onze gemeente te maken met 1100 jongeren zonder werk en/of opleiding. Van deze groep ontvangen 500 jongeren een uitkering. De jeugdwerkloosheid in Roosendaal ligt 3% boven het landelijk gemiddelde. Het baart de Roosendaalse Lijst zorgen dat een grote groep jongeren geen of weinig perspectief op de arbeidsmarkt heeft. Om de jeugdwerkloosheid terug te dringen is er in 2014 gebruik gemaakt van de diensten van een
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen.

1. Herkent het college zich in de cijfers van het betreffende onderzoek van RTL nieuws en zo niet kunt u dan de exacte cijfers voor Roosendaal geven?
2. Volgens bovengenoemd persbericht worden 20 jongeren begeleid richting werk of een opleiding. Eind februari zijn de uitkomsten hiervan bekend. Kunt u aangeven wat het uiteindelijke resultaat van deze inspanningen is geweest?
3. Kunt u aangeven welke instrumenten er in Roosendaal worden ingezet voor de overige 480 jongeren met een uitkering?
4. Bent u op de hoogte van waarbij het streven is om binnen drie jaar geheel jeugdwerkloosheid vrij te zijn?
5. Overweegt u een soortgelijke aanpak vanuit het werkplein Hart van West-Brabant en zo niet welke integrale aanpak heeft u dan voor ogen?

Voor beantwoording, zie link : LINK