Afschaffen restitutie ecotax

Sportverenigingen hebben het recht betaalde Ecotax (belasting op energie) terug te vorderen bij het Ministerie van Sport. De huidige minister Schultz gaat deze regeling per 2016 afschaffen. Het vrijkomende geld wil ze besteden aan een subsidieregeling op energiebesparende maatregelen, zoals subsidie op aanschaf van led verlichting en zonnepanelen. Voor vele sportvereniging betekent deze maatregel een forse financiële aderlating; immers de restitutie komt te vervallen en de subsidie wordt misgelopen omdat niet de verenigingen eigenaar zijn van lichtinstallaties maar de gemeente. Verenigingen zouden enkele gebaat zijn bij deze nieuwe regeling als gemeenten de huidige verlichting bij sportverenigingen gaan vervangen door led verlichting. Dit zou een win-win situatie op kunnen leveren: gemeenten ontvangen subsidie op milieuvriendelijke led verlichting en sportverenigingen profiteren van een lagere energierekening (de kosten van energieverbruik zijn namelijk voor rekening van de vereniging). De Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over deze kwestie.

  1. Bent u op de hoogte van deze nieuwe regeling en zo ja wat vindt u hiervan?
  2. Deelt u de mening van de RL dat deze wijziging opnieuw een forse financiële aderlating betekent voor sportverenigingen, die de laatste jaren toch al stevig ingeleverd hebben?
  3. Bent u bereid, mede in het kader van duurzaamheid en de geboden subsidiemogelijkheid, de bestaande verlichting op gemeentelijke sportparken te vervangen door energiezuinige en milieuvriendelijke led verlichting en zo ja op welke termijn?
  4. Deelt u de mening van de RL dat deze vervanging een win-win situatie kan betekenen? (lagere energienota voor verenigingen, subsidiemogelijkheid voor gemeenten i.h.k.v. duurzaamheid en energiebesparing).

Voor beantwoording, zie link : LINK