Asbest wandelpad Wouw

AsbestHet blijkt dat het wandelpad tussen de Boomhoefstraat en de Kasteelweide in Wouw asbest bevat en daarom momenteel is afgezet door de gemeente, in ieder geval totdat de onderzoeksresultaten naar oorzaak en gevolg bekend zijn.
Aangezien asbest zeer schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid spreekt de fractie van de Roosendaalse Lijst haar zorg uit. Het bedoelde wandelpad is namelijk veelvuldig gebruikt door wandelaars en door bezoekers van de Kasteelweide. Ook kinderen spelen vaak op de Kasteelweide en bereiken deze via het bedoelde pad.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen hierover.

1. Op welke wijze en wanneer heeft u geconstateerd dat het wandelpad asbest bevatte?
2. Welke acties heeft u ondernomen om het gebied zoveel mogelijk af te grendelen?
3. Op welke wíjze heeft u verder gecommuniceerd over het aanwezig zijn van asbest in het wandelpad?
4. Heeft u al enig idee hoe het asbest daar terecht kan zijn gekomen en bestaat de mogelijkheid dat ook andere (wandel-)paden hiermee “besmet” zijn?
5. Wanneer zijn de onderzoeksresultaten bekend?
6. Welke mogelijke saneringsmaatregelen zouden getroffen kunnen worden?
7. De Kasteelweide wordt door veel wandelaars/fietsers bezocht. Is deze plek nu totaal onbereikbaar of wordt een alternatieve route aangegeven?

Voor beantwoording zie link : LINK