Basisinkomen uitkeringsgerechtigden

Steeds meer gemeenten gaan experimenteren met een soort van “basisinkomen voor de bijstand” Ook in Tilburg wordt hier serieus over nagedacht. (zie ondertaande link). Men is erg benieuwd wat uitkeringsgerechtigden gaan doen wanneer ze niet meer gebonden zijn aan regels; gaan ze op zoek naar werk? gaan ze vrijwilligerswerk doen? wat gebeurt er met hun gezondheid? Allemaal zaken die uit dit experiment moeten gaan blijken. Naast al deze gevolgen/invloeden op de uitkeringsgerechtigden heeft een dergelijke aanpak natuurlijk ook veel gevolgen voor de uitkeringsinstantie: minder procedures, controles enz. waardoor er wellicht ook minder capaciteit nodig zal zijn.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3975828/2015/04/23/Tilburg-gaat-bijstand-bieden-zonder-beperking.dhtml?cw_agreed=1

De Fractie van de Roosendaals Lijst is benieuwd hoe het College tegen een dergelijk experiment aankijkt en heeft dan ook enkele vragen hierover.
1. Bent u bekend met experimenten in den lande over dit onderwerp, zoals bijvoorbeeld in Tilburg en zo ja wat vindt u hiervan?
2. Overweegt u ook een dergelijk experiment op te starten en zo ja, waarom, hoe en wanneer, zo nee, waarom niet?
3. Welke gevolgen, zowel positief als negatief kan het werken met een basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden hebben volgens u: a. voor de uitkeringsgerechtigde b. voor de uitkeringsinstantie.

Voor beantwoording van de vragen zie link : LINK