Beleef het rondom de Tolbergvijver

Vitale wijken en dorpen en ‘beleving in Roosendaal’ zijn terugkerende kreten waar de Roosendaalse Lijst zich prima in kan vinden. Het is echter wel van belang om deze kreten kracht bij te zetten.

Een plek waar dat volgens de Roosendaalse Lijst beter zou kunnen en waar tot op heden weinig tot niets te beleven valt, is de Tolbergvijver. Dit prachtige stuk natuur in een kinderrijke omgeving/buurt is niet alleen karig wat aankleding betreft (vrijwel geen bankjes, geen (natuurlijk) wandelpad om de vijver heen etc) maar heeft tevens niets te bieden voor de vele kinderen van de jonge gezinnen in de Tolberg en in de directe buurt. De Roosendaalse Lijst wil het initiatief nemen om deze prachtige plek nieuw leven in te blazen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst is van mening dat met kleine aanpassingen/investeringen zoals een vlot (met touw waarmee de kinderen van de ene kant naar de andere kant kunnen komen) en faciliteiten rondom de vijver (wandelpad, bankjes) evenals de mogelijkheid om gemakkelijk in en uit het water te gaan, er een boost gegeven kan worden aan deze mooie plek in Roosendaal. Dit zonder afbreuk te doen aan de natuur in en rondom de vijver.

Diverse buurtbewoners van de Tolbergvijver zijn gepolst rondom het idee om de vijver aantrekkelijker te maken en hierbij werd er overwegend positief gereageerd.

We hebben over dit idee de volgende vragen:

1. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken (samen met omwonenden) om de Tolbergvijver aantrekkelijker te maken? Zo ja, binnen welke termijn gaat u dit gesprek aan, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK