AVG lmplementatie Gemeente Roosendaal

Bij de dagmail van 22 mei j.l. is een raadsmedeling toegevoegd aangaande de inwerkingtreding AVG (handhaving per 25-5-2018). Deze raadsmedeling geeft aan wat er op het gebied van privacywetgeving ook binnen de gemeente Roosendaal dient te gebeuren en ook wat het college inmiddels besloten heeft.

Deze besluiten liggen in lijn met de wetgeving hieromtrent. Toch heeft de Roosendaalse Lijst een paar vragen:

1. In het subhoofdstuk ‘Vervolg’ is aangegeven dat de gemeente Roosendaal (lees: organisatie) aan de slag gaat met het verder voldoen aan de AVG waarbij de term ‘accountability’ is genoemd. Vraag: betekent dat wel dat de organisatie per 25 mei wel ‘in control’ is maar nog niet ‘compliant’ en zo ja wat is dan het risico dat mogelijk gelopen wordt?

2. Een aantal belangrijk aandachtspunten van Governance omtrent de AVG is het vullen van een register van verwerkingen en een awareness-programma dat structureel dient te worden gevolgd. Wat is de status van deze aandachtspunten ?

3. Is de gemeente Roosendaal klaar voor het verwerken van vragen vanuit de burgers? Met andere woorden zijn er procedures/werkinstructies en personele capaciteit om dit te kunnen doen?

4. Binnen de gemeente Roosendaal is een groot aantal gelieerde organisaties operationeel, die persoonsgegevens beheren en bewerken. Is de gemeente voldoende kaderstellend hierin geweest en hoe verloopt dit proces met name na 25 mei 2018 ?

Voor beantwoording, zie link : LINK