Wijkagenten

De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat er korte lijnen zijn richting politie. Gebleken is dat de wijkagenten hierin een hele belangrijke rol spelen. Immers deze agenten fungeren als voorportaal en kunnen hierdoor vaak escalatie voorkomen. Ook door hun aanwezigheid zal informatie sneller met elkaar gedeeld worden.

Wij hebben signalen ontvangen van inwoners dat de wijkagent minder zichtbaar is voor hen.

Gebleken is ook dat met name buurtpreventieteams het belangrijk vinden om één aanspreekpunt te hebben bij de wijkagent. Ook vanuit deze teams zijn er diverse signalen dat ze hen steeds minder spreken.

Een half jaar geleden is er door de bewonersplatforms van Wouw, Wouwse Plantage en Nispen hierover nog een gesprek geweest met de politie. Hierbij is beterschap beloofd. Toch lijkt er een duidelijke afname van het aantal wijkagenten in de gemeente Roosendaal waarneembaar.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Klopt onze constatering dat er minder wijkagenten in de gemeente Roosendaal aanwezig zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe komt het dat ze minder zichtbaar/aanspreekbaar zijn (voor inwoners en buurtpreventieteams)?
2. Bent u reeds in gesprek met de politie om te komen tot een duurzame oplossing? Zo ja, wat zijn hiervan tot nu toe de resultaten? Zo nee, waarom nog niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK