Stormschade – Klimaatverandering

Recent is onze gemeente, meer dan gemiddeld in het verleden, enkele malen getroffen door een zware storm met alle gevolgen van dien. Zondag 10 maart jl was het wederom raak. Vooral bomen moeten het vaak ontgelden. De bomen in onze gemeente worden regelmatig geïnspecteerd op “gezondheid” en in het geval dat ze gevaar zouden kunnen opleveren bij een zware storm worden deze bij voorbaat gerooid.

Deze werkwijze heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er ook afgelopen weekend weer gezond(e) (lijkende) bomen zijn omgewaaid.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen:

1.Onderschrijft u onze bovenvermelde conclusie dat er ook gezond verklaarde bomen toch regelmatig omwaaien en zo ja, welke verklaring heeft u daarvoor?

2.Bent u het met ons eens dat klimaatverandering een oorzaak zou kunnen zijn van steeds vaker voorkomende stormen en zo ja, hoe gaat u hierop anticiperen in onze openbare ruimte?

3.In het verlengde van vraag 2: Overweegt u bij effectrapportages en “gezondheidsverklaringen voor bomen” andere normen te gaan hanteren, mede vanwege de veronderstelde klimaatveranderingen en steeds vaker voorkomende zware stormen? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK