Roosendaal Solidair met Nieuw-Zeeland

Vrijdag 15 maart jongstleden werd Nieuw-Zeeland opgeschrikt door terroristische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, die 50 mensen het leven kostte.
Burgemeester Niederer heeft zaterdag contact gelegd met het bestuur van de Turkse moskee en de Marokkaanse moskee. Hij gaf daarbij aan met afschuw kennis te hebben genomen van de bloedige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.

Er zijn tussen de burgemeester en moskeebesturen afspraken gemaakt om schouder aan schouder te staan en waakzaam te zijn. Onze fracties onderschrijven het belang van deze actie van burgemeester Niederer.

Daarnaast vinden wij het gepast om, als gemeente Roosendaal, onze solidariteit te uiten met de slachtoffers en nabestaanden in Nieuw-Zeeland, en onze scherpste afkeur te uiten over iedere daad van terreur.

Burgemeester Depla van Breda heeft aangegeven de Nieuw-Zeelandse vlag naast de Nederlandse vlag op te willen hangen op de Grote Kerk in Breda. Onze fracties zijn van mening dat dit een mooi, respectvol teken van solidariteit is.

Daarom vragen onze fracties of het college bereid is ook in Roosendaal de Nieuw-
Zeelandse vlag naast de Nederlandse vlag te hangen, als teken van solidariteit.

Voor beantwoording, zie link : LINK