Stationsgebouw

Het is ons opgevallen dat er al enige tijd verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden in het Stationsgebouw. Dit is het geval in de gang aan de voorkant van het gebouw: zie de bijgevoegde foto. Een gedeelte dat helaas al enige tijd niet meer toegankelijk is voor het publiek, maar waarin zich diverse fraaie authentieke elementen bevinden.

Ook is ons opgevallen dat de grote ruimte die zich achter deze gang bevindt, de ruimte waarin voorheen een stationsrestauratie gesitueerd was, nu leeg is terwijl deze eerder werd gebruikt voor opslag. Op de ramen zijn posters geplakt van een vastgoedverhuurbedrijf.
Bekend is dat het Stationsgebouw een bijzonder, beschermenswaardig en monumentaal pand is en een prominente plaats heeft in de Roosendaalse geschiedenis.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. In hoeverre is de portefeuillehouder op de hoogte van de verbouwingswerkzaamheden die op dit moment gaande zijn in het Stationsgebouw?
2. Het tegengaan van de leegstand in het Stationsgebouw is een veel gehoorde wens. Is de portefeuillehouder daar op dit moment actief mee bezig, en zo ja: op welke manier?
3. Zijn de huidige verbouwingswerkzaamheden een voorbode van een nieuwe invulling voor het betreffende gedeelte van het Stationsgebouw, en zo ja: welke?
4. Het Stationsgebouw is een Rijksmonument. Op grond van de Erfgoedwet is het verboden om een rijksmonument te beschadigen. Hoe ziet de portefeuillehouder erop toe dat dit niet zal gebeuren in het Stationsgebouw?
5. Zou de portefeuillehouder vraag 4 ook kunnen beantwoorden in relatie tot de toe te juichen plannen om het gedeelte van het Stationsgebouw waarin voorheen een bloemenwinkel was gevestigd om te vormen tot een vegan koffiebar?

Voor beantwoording, zie link : LINK