Zuidwest TV

Bij schrijven van 11 december 2018 meldt uw College, ook namens de Colleges van Bergen op Zoom en Woensdrecht, dat omroepstichting ZuidWest (OZW) in de financiële problemen zit en dat de drie gemeente hulp kunnen bieden door opdrachten te verstrekken met een totale omvang van € 75.000,- uit bestaande budgetten.

De Roosendaalse Lijst is met u van mening dat OZW zeer nuttig en waardevol werk verricht en dat het enorm spijtig zou zijn wanneer hun voorbestaan zou eindigen. Toch heeft onze fractie enkele inhoudelijke vragen over deze brief:

U geeft aan dat financiële ondersteuning geboden KAN worden door gezamenlijk opdrachten te vertrekken met een omvang van € 75.000,- .

1. Gaat deze opdrachtvertrekking ook daadwerkelijk plaatsvinden door de gezamenlijke gemeenten of moeten de Colleges van de drie gemeenten hier afzonderlijk nog besluiten over nemen.

2. Geldt deze opdrachtvertrekking eenmalig of is dit jaarlijks terugkerend nodig? Indien het laatste, voor hoeveel jaar?

3. Hoe is de verdeelsleutel voor de kosten voor de drie gemeenten?

4. Geeft deze “hulp” de garantie dat OZW voort blijft bestaan? Graag een toelichting.

5. Financiering zou gaan uit bestaande budgetten. Welke budgetten betreft het en gaat dit niet ten kosten van andere activiteiten die aanvankelijk deel uitmaakten van dit budget?

6. Hoe vindt afstemming plaats met de eigen communicatieafdeling?

7. Heeft OZW voldoende capaciteit om, zonder extra lasten voor zichzelf, deze opdrachten te aanvaarden? Graag een toelichting.

8. OZW is al behoorlijk actief op het gebied van (politieke) verslaggeving. Kunt u aangeven wat de inwoner zal merken van deze extra opdrachten? M.a.w.: wat is het maatschappelijke effect / nut / noodzaak van deze uitgaaf?

9. Hoe gaat het College om met andere noodlijdende stichtingen die aankloppen met het verzoek om extra opdrachten te mogen uitvoeren voor de gemeente? Graag toelichten.

Voor beantwoording, zie link : LINK