Zorgen omtrent Peuteropvang

In Roosendaal gaan de meeste peuters naar een peuteropvang. Om allerlei redenen een prima ontwikkeling, niet in de laatste plaats om mogelijke taalachterstand tijdig te signaleren en met hulp van een VVE-programma bij te spijkeren. Nu is in de media onlangs de zorgwekkende berichtgeving verschenen dat er in de peuteropvang steeds meer lege plekken ontstaan. Ouders zouden ‘belastingangst’ hebben en door de nieuwe administratieve regels niet langer meer gebruik willen maken van peuteropvang.

Tegelijkertijd lezen we in de media dat Kober stopt als gastouderbureau omdat deze vorm van opvang in huiselijke sfeer niet past in het plaatje van kinderopvang en onderwijs onder 1 dak.

De Roosendaalse Lijst vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving af of er reden is tot zorg ten aanzien van het aantal peuters dat in de gemeente Roosendaal naar de peuteropvang gaat.

Hierover hebben wij de navolgende vragen:

1.Bent u bekend met de problematiek dat er in de peuteropvang steeds meer lege plekken ontstaan door nieuwe administratieve regels?
2. Speelt deze problematiek ook in de gemeente Roosendaal? Graag een toelichting.
3. Bent u op de hoogte dat Kober stopt als gastouderbureau in de gemeente Roosendaal en heeft u zicht op het effect dat dit heeft op het aantal peuters dat naar een peuteropvang gaat?
4. Heeft u zicht op het aantal kinderen dat gebruik maakt van een gastouder versus een peuterspeelzaal versus thuis blijven? Zo ja, kunt u dit delen. Zo nee, kunt u dit in beeld brengen?
5. Heeft u zicht op, en contact met, de gastouderbureaus in onze gemeente? Zo ja, kunt u ons aantallen geven en ons informeren over ontwikkelingen bij de gastouderbureaus? Zo nee, kunt u dit in beeld brengen?
6. Deelt u de zorg van de Roosendaals Lijst ten aanzíen van een mogelijke teruggang van het aantal peuters dat in de gemeente Roosendaal naar de peuteropvang gaat en welke rol kan de gemeente innemen om deze teruggang tegen te gaan?

Voor beantwoording, zie link : LINK