Wet op behoud creativiteit

De Roosendaalse Lijst vindt dat onze inwoners -jong en oud- hun aangeboren creativiteit moeten kunnen benutten en ontwikkelen en daar de ruimte voor moeten krijgen. Momenteel werken een aantal creatieve koppen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in Brabant aan de wet op behoud van creativiteit. Het wordt geen echte wet, maar een manifest waarin zij afspreken hoe ze het creatief potentieel in onze provincie duurzaam kunnen behouden en stimuleren.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat dit ook van groot belang is voor Roosendaal. Vooral voor de jongeren, die veelal naar grotere steden trekken om hun creativiteit verder te kunnen ontwikkelen.

De wet op behoud van creativiteit is een initiatief van de Provincie Brabant. Steeds meer organisaties (bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs- en cultuurinstellingen) maar ook gemeentelijke overheden haken aan bij dít initiatief. Ook wethouders uit Bergen op Zoom, Helmond, Tilburg, Breda, Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch hebben inmiddels de initiatiefwet ondertekend.

De definitieve wet wordt in februari 2019 ondertekend. Met de wet wordt het belang van creativiteit onderstreept en uitgedragen; Er wordt gebouwd aan een gezond klimaat voor creatieve groei, waarbij ruimte wordt gegeven aan een omgeving die uitnodigt tot onderzoeken, experimenteren en reflecteren.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de wet op behoud van creativiteit?
2. Wat vindt u van deze wet?
3. Bent u bereid om de initiatiefwet voor februari 2019 te ondertekenen?
Zo ja, kunt u toelichten op welke wijze u verder een bijdrage gaat leveren aan dit initiatief?
Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK