Verkeersveiligheid kern Nispen

Al enkele jaren maken inwoners van Nispen zich zorgen over de toename van het verkeer in hun dorp. Naast de hoeveelheid van het verkeer zijn ook hoge snelheden aan de orde van de dag. Dit betreft vooral de Bergsebaan, de Dorpsstraat, de Essenseweg en de Heijbeeksestraat. Het bewonersplatform Nispen heeft samen met inwoners diverse sessies gehad over de Bergsebaan en Dorpsstraat (kern Nispen) en men gaat voortvloeiend hieruit starten met een aantal proeven, in samenwerking met de gemeente Roosendaal.

De Essenseweg en Heijbeeksestraat worden hier (nog) niet in meegenomen. Terwijl uit gesprekken met het bewonersplatform, buurtpreventieteam en aanwonenden blijkt dat het ‘steeds gekker’ aan het worden is met de hoge snelheden. Vooral Belgische automobilisten lijken steeds vaker Nispen te kiezen als aanrijroute van en naar de snelweg 458. Bewoners aan de Rozenakker geven aan, dat op de kruising met de Essenseweg het regelmatig bijna fout gaat (Rozenakker heeft voorrang).

Nu wij ook signalen krijgen vanuit Essen dat men overweegt om in Essen eenrichtingverkeer in te voeren en ook de Grensstraat eenrichtingsverkeer te maken, zou dit mogelijk nog grotere gevolgen voor Nispen kunnen hebben.

ln het verkiezingsprogramma van de Belgische CDenV wordt hierover al geschreven:
https://essen.cdenv.be/beleid/programma-2018/#question-13
“We maken werk van de vernieuwing van het mobiliteitsplan waarbij betrokkenheid en inbreng vanuit alle organisaties gevraagd zal worden. Een slim verkeersplan in het centrum met eenrichtingsstraten kan zorgen voor een ruimer gebruik door fietsers en een veiligere doortocht voor auto’s en openbaar vervoer.”

Hiernaast wordt er ook over gesproken in het verkiezingsdebat:
https://m.gva.be/cnt/dmf20181001_03799521/antwerpen-kiest-bekijk-het-verkiezingsdebat-in-essen (vanaf de 6e minuut)

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen

1. Bent u bekend met de snelheidsproblemen in de Heijbeeksestraat en Essenseweg in Nispen? Zo ja, wat denkt u hieraan te gaan doen? Zo nee, zou u in gesprek hierover willen gaan om tot oplossingen te komen?
2. Bent u bekend met de plannen van de gemeente Essen? Zo ja, wat zijn deze plannen en wat zijn de gevolgen voor Nispen? Zo nee, zou u hierover in gesprek willen gaan met de gemeente Essen en de resultaten hiervan met ons willen delen?

Voor beantwoording, zie link : LINK