Stormschade

Op 26 juli jl. werden delen van Roosendaal zwaar getroffen door storm in combinatie met een valwind. Inmiddels is er zicht op de totale gemeentelijke schade.
Volgens uw raadsmededeling bedraagt deze bij benadering bijna 1 miljoen euro! (€ 987.000)

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1) Wanneer denkt u dat alle gemeentelijke schades volledig hersteld zullen zijn?

2) Is er ook sprake geweest van persoonlijk letsel enzo ja, hoe gaat het nu met deze slachtoffers? Lopen daar nog schadeclaims voor? (letselschade)

3) Is het genoemde schadebedrag al het definitieve eindbedrag of kan dit nog verder oplopen enzo ja, met wat voor kosten en heeft u hiervan een inschatting qua hoogte?

4) Is het schadebedrag inclusief de 3000 manuren van gemeentelijk personeel of zijn dit in feite nog extra “verborgen” kosten?

5) Is het schadebedrag verzekerd enzo ja, hoeveel schade kan er geclaimd worden, zo nee, waarom niet?

6) Hoe gaat u de schade dekken in de begroting?

7) Gelukkig komen dergelijke zware weersomstandigheden (nog) niet vaak voor in onze regio. Heeft u desondanks een noodscenario hiervoor klaar liggen? Zo ja, hoe heeft dit gefunctioneerd? Zo nee, gaat u dit alsnog opstellen en op welke termijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK