Ervaringen met bewonersvouchers

In de gemeente Roosendaal zijn er vele vormen van subsidieverstrekkingen, waaronder de bewonersvouchers. Deze vouchers maken inwonersinitiatieven mogelijk, waarbij een kleine bijdrage net datgene is wat de initiatieven mogelijk maakt.

Met dergelijke initiatieven dragen inwoners actief bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van hun eigen wijk of dorp.

Voor het verstrekken van deze vouchers zijn ruime kaders opgesteld. Het beoordelen van de initiatieven en verstrekken van de vouchers ligt in handen van onder andere bewonersplatforms, dorpsraden en leefbaarheidsgroepen.

De Roosendaalse Lijst is benieuwd naar de ervaringen rondom het verstrekken van de bewonersvouchers en heeft daarover de volgende vragen:

1. Heeft u een overzicht van de verstrekte bewonersvouchers in 2017 en 2018? Zo ja, voor welke initiatieven en ter hoogte van welke bedragen zijn deze vouchers verstrekt en door wie? Zo nee, bent u in de gelegenheid om deze gegevens te verzamelen en met ons te delen?

2. Indien u het overzicht heeft, ziet u verschillen in de wijze van beoordelen van de initiatieven en de wijze van verstrekken van de bewonersvouchers door de diverse verstrekkers? Ziet u mogelijkheden tot verdere stimulering van de bewonersvouchers? Graag uw toelichting.

3. Heeft u inzicht in hoe de verstrekkers het beoordelen van de initiatieven en het verstrekken van de bewonersvouchers ervaren? Zo ja, kunt u deze ervaringen met ons delen? Zo nee, bent u bereid om deze ervaringen op te halen en met ons te delen?

4. Heeft u inzicht in hoe de inwoners van de diverse initiatieven het ervaren om een bewonersvoucher te ontvangen? Zo ja, kunt u deze ervaringen met ons delen? Zo nee, is het mogelijk om deze ervaringen op te halen en met ons te delen?

Voor beantwoording, zie link : LINK