Verkeersveiligheid Omgang in Wouw

De straat “Omgang” is één van de drukste wegen in Wouw. Verkeer vanuit Heerle dat richting Roosendaal dan wel richting Wouwse Plantage rijdt, komt over deze weg om vervolgens via de randweg “Molensingel” verder te rijden. Ditzelfde geldt in omgekeerde richting vanuit Roosendaal/Wouwse Plantage naar Heerle toe. Omdat deze weg ook onderdeel uitmaakt van de route naar ondermeer basisschool “de Stappen”, maken tevens veel fietsende kinderen gebruik van deze straat.

De Omgang is aangeduid als 30 km zône mede omdat de straat in de bebouwde kom ligt. Vanwege het feit dat deze weg een belangrijke verkeersader door Wouw is (vooral sinds de Molensingel er ligt) lijkt de drukte en de diverse verkeersstromen almaar toe te nemen. Vooral ook veel landbouwverkeer gebruikt deze weg.

In de praktijk rijden de meeste weggebruikers in de Omgang harder dan de toegestane 30km, zelfs de 50km wordt vaak zichtbaar overschreden. Bewoners en gebruikers aan en van de Omgang voelen zich niet meer veilig.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen:

1. Bent u bekend met de beschreven situatie en deelt u onze mening dat de veiligheid in deze straat voor gebruikers en omwonenden in het geding kan komen?

2. Wordt in deze straat gecontroleerd op de maximum snelheid van 30km? Zo ja, wanneer heeft u controles gedaan en wat waren uw bevindingen? Zo nee, waarom niet en gaat u dat alsnog doen?

3. Hoe denkt u, naast controles, de veiligheid in deze straat te vergroten (met bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen of anderszins) of is dat volgens u niet nodig?

4. Zijn er verkeerstellingen in deze straat gedaan? Zo ja, wat voor beeld laten die zien en is de weg en inrichting daarvan berekend op de hoeveel gemeten verkeer? Indien er geen tellingen bekend zijn, laat u die nog uitvoeren en zo ja, wanneer, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK