Problemen CBR – Geen rijbewijs

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft vernomen dat er momenteel veel administratieve problemen zijn bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardig-heidsbewijzen) welke leiden tot onaanvaardbare wachttijden bij het verlengen van een rijbewijs waarbij een gezondheidsverklaring moet overlegd worden. Soms gebeurt het dat het beoordelen van rijgeschiktheid zelfs langer dan vier maanden duurt. Hierdoor kan het gebeuren dat bijvoorbeeld beroepschauffeurs tijdelijk niet de weg op mogen. Maar ook andere mensen die een dergelijke verklaring nodig hebben kunnen in de problemen komen en mogen dan tijdelijk niet rijden.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat dit niet langer kan en dat gemeenten een signaal moeten afgeven naar het CBR dat er momenteel een onaanvaardbare situatie is ontstaan. Ook in diverse andere gemeenten is men deze mening toegedaan.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen:
1. Bent u het met ons eens dat de genoemde situatie bij het CBR onaanvaardbaar is?
2. Bent u bereid om richting het CBR een signaal af te geven dat het zo niet langer kan en dat u op zeer korte termijn een oplossing van ze eist? Indien ja, gaat u dat dan ook doen en in welke vorm? Zo nee, waarom niet?
3. Gaat u de bestaande problematiek gericht en tijdig communiceren met onze inwoners? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK