Klimaatadaptatie – CO2 – Bomen

„Bomen zijn ons meest krachtige wapen in de strijd tegen klimaatverandering”, dat stelt de Britse
ecoloog Thomas Crowther. Zijn oproep om wereldwijd massaal bomen aan te planten – om precies
te zijn één biljoen ofwel duizend miljard exemplaren – betekent een groene revolutie in het
klimaatdebat. Volgens onderzoek, waar “De Telegraaf” melding van maakt, zou de aanplant van
meer bomen de veel duurdere milieumaatregelen minder urgent maken dan nu wordt beweerd.
Voor het volledige artikel:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3374079/meer-bomen-voor-het-klimaat

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:
1. Bent u bekend met het onderzoek en/of het artikel en zo ja, wat vindt u van de conclusies?
2. Bent u bereid zich verder te verdiepen in dit onderzoek en de mogelijke conclusies (eventueel
deels) te projecteren op Roosendaal? Met andere woorden: Bent u, indien u overtuigd bent van
de juistheid van dit onderzoek, bereid om ook in onze gemeente meer bomen te planten om te
zorgen voor een nog groenere, duurzamere en gezondere gemeente? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK