Krediet Nieuwstraat

De fracties van de Roosendaalse Lijst, PvdA en SP hebben kennisgenomen van het raadsvoorstel Krediet Nieuwstraat en
hebben hierover de navolgende vragen:

1. Op bijlage I a van het raadsvoorstel staat concept is dit echter de definitieve versie?

2. Pagina 34 van bijlage 1a ontbreekt (5.3 Kosten oplossingsmaatregelen). Kunt u die alsnog
nazenden?

U geeft in het raadsvoorstel aan dat het Verkeersplan van Goudappel Coffeng handvatten geeft voor
het maken van een nieuw inrichtingsplan voor de Nieuwstraat. Het verkeersplan omvat een pakket
aan maatregelen die tegemoetkomt aan de aandachtspunten uit de motie. Met het krediet kunnen de
maatregelen uit het plan tot uitvoer worden gebracht, zodat de werkzaamheden tegelijk met de bouw
van de bioscoop (medio 2020) kunnen worden afgerond.
Het rapport maakt melding van een aantal oplossingsrichtingen en u heeft een verkeerskundig
schetsontwerp opgesteld en verwerkt in het integrale ruimtelijke ontwerp van de Nieuwstraat.

3. Bijlage I a en 1b dateren van juni en juli 2018, wat is er het afgelopen jaar verder nog gedaan om te
komen tot dit raadsvoorstel? Kunt u derhalve toelichten waarom het ruim een jaar heeft geduurd voor
u dit raadsvoorstel heeft aangeboden?

4. Kunt u exact duiden wat nu het inrichtingsplan is voor de Nieuwstraat, wat het pakket van
maatregelen is en wat u voor het gevraagde krediet nu gaat doen?

Voor beantwoording, zie link : LINK