Veiligheid Nelson Mandelaweg Roosendaal

In BN DeStem van 5 december 2019 kunnen we lezen dat er recent erg veel en zeer forse snelheidsovertredingen zijn geconstateerd op de Nelson Mandelaweg in Roosendaal. De fractie van de Roosendaalse Lijst is geschrokken van de cijfers en heeft enkele vragen hierover:

1.Bent u ook zo geschrokken van de vele en forse snelheidsovertredingen op de Nelson Mandelaweg? Graag een toelichting.
2.Bent u van mening dat deze weg, ondanks de vele verkeersborden met maximale snelheidsaanduiding, uitnodigt om harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid? Graag een toelichting.
3.Gaat u extra maatregelen treffen om de snelheden terug te brengen en zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

Blijkbaar maken ook inwoners van Zegge (gemeente Rucphen) zich grote zorgen over te hard rijdend (sluip-)verkeer.
4.Heeft u ook contact met de gemeente Rucphen over deze situatie en over eventueel te treffen maatregelen in deze omgeving? Graag een toelichting hierop.

Het fietspad naast de Mandelaweg is niet verlicht en verlichting zou zeker geen overbodige luxe zijn. Dat is ook de conclusie van het door de Roosendaalse Lijst geïnitieerde onderzoek naar verlichting fietspaden in het buitengebied. Bij de begrotingsbehandeling gaf de wethouder aan een pilot te starten met een nieuwe vorm van verlichting op dit fietspad.
5. Kan de wethouder de stand van zaken met ons delen over deze verlichting op de Nelson Mandelaweg?

Voor beantwoording, zie link : LINK