Parkeerplaats vrachtwagens

In BNDeStem van 26 november jl kunnen we lezen dat wethouder Lok, in zijn rol als voorzitter van de adviescommissie mobiliteit van de Regio West-Brabant, vindt dat er in Roosendaal en Bergen op Zoom nabij de A58 en A4 grote truckersparkeerplaatsen moeten komen (naar Moerdijks voorbeeld).

In Roosendaal bestaat er overigens al een trucker-parkeerplaats op Borchwerf II. De Roosendaalse Lijst vindt het prima dat parkeerproblemen worden aangepakt maar heeft nog wel een aantal vragen aan de portefeuillehouder.

https://www.bndestem.nl/moerdijk/moerdijkse-truckparking-voorbeeld-voor-roosendaal-en-bergen-op-zoom~a0cfecf8/

1.In bovenstaand artikel spreekt u namens de regio West Brabant. Vindt u het door u gestelde ook als wethouder van de gemeente Roosendaal?
2.Zo ja, wordt uw Raad nog geinformeerd over deze plannen? (wanneer en hoe?)
3.Heeft u al mogelijke locaties in gedachten voor de nieuwe parkeerplaats en zo ja welke?
4.Binnen welk tijdsbestek wilt u e.e.a. gerealiseerd hebben?
5.Hoeveel parkeerplekken wilt u bij benadering realiseren op deze nieuwe vrachtwagen-parkeerplaats in Roosendaal?
6.Moet de exploitatie van deze nieuwe parkeerplaats kostendekkend worden en zo ja, hoe wilt u dat bereiken?
7.Er is al een truckersparkeerplaats in Roosendaal aan de Borchwerf. Waarom is er behoefte aan een extra parkeerplaats?
8.Wat is het toekomstperspectief van deze huidige parking?
9.Wat zijn de exploitatielasten op jaarbasis voor deze bestaande parkeerplaats?
10.Wat is de huidige gemiddelde bezittingsgraad van deze bestaande parkeerplaats?

Voor beantwoording, zie link : LINK