Verkeersonveiligheid

Via omwonenden aan de Laan van Brabant (ter hoogte van de Kroevenpoort) richting Tolberg en de Kroeven vernemen wij bij regelmaat dat grote overlast wordt ervaren vanwege te hard rijdende weggebruikers. Gezien de afstand tussen verkeerslichten voor en na de tunnel nauwelijks denkbaar maar blijkbaar toch realiteit. Dit wordt door omwonenden als een zeer onwenselijke situatie ervaren in relatie tot verkeersonveiligheid en geluidsoverlast.

In relatie tot het bovenstaande heeft de Roosendaalse Lijst wat vragen:

1.Bent u op de hoogte van bovengenoemde situatie?

2.Zo ja, bent u voornemens om ter plaatse te zoeken naar een oplossing voor deze onveilige, onwenselijke situatie? Zo nee waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK