Schade kunstgrasveld DVO’60

Donderdag 28 november a.s. wordt het Raadsvoorstel “Herstel kunstgrasveld op sportpark Hulsdonk” behandeld in de raadsvergadering. Wij prijzen uw snelheid van handelen in deze, waarvoor onze oprechte complimenten. Zowel voetbalvereniging DVO’60 als RBC, en al haar spelers/speelsters, zijn namelijk zwaar gedupeerd door het verloren zijn gegaan van dit veld. Beide clubs kunnen in feite niet zonder.

Uiteraard zullen wij dan ook, mede in het belang van sportminnend Roosendaal, dit raadsvoorstel ten volle steunen.

Los van onze steun hebben we nog wel enkele vragen aan de portefeuillehouder:

1. U vraagt de raad om een krediet van € 300.000 te voteren voor het herstel. De boekwaarde het de verbrande veld, dat ongeveer één jaar oud is, bedraagt volgens u € 194.000. Waardoor wordt het grote verschil in deze bedragen verklaard?
2. Denkt u de schade nog te kunnen verhalen bij de daders en zo ja, loopt er nog een onderzoek? Zo nee, waarom niet?
3. Navraag leert dat u niet verzekerd bent voor deze schade? Klopt dit en zo ja, wat is de reden daarvan?
4. Gaat u maatregelen treffen om herhaling van dit soort extreem vandalisme te voorkomen en zo ja, hoe, welke en wanneer? Gaat u hierbij ook andere verenigingen betrekken? Graag uw toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK