Kunstgras in Roosendaal voor voetbalverenigingen

In de recent vastgestelde programmabegroting 2020 zijn gelden gereserveerd voor de aanleg van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in de gemeente Roosendaal. Een goed initiatief want verenigingen kunnen een dergelijke voorziening met name in de winterperiode goed gebruiken vanwege de slechte gesteldheid van de natuur-grasvelden.

Trainen is dan niet of nauwelijks mogelijk; verenigingen dienen dan uit te wijken naar overdekte mogelijkheden, die overigens in Roosendaal ook beperkt en duur zijn.

Momenteel speelt ook nog de vervelende situatie dat voetbalvereniging DVO ’60 door brandstichting haar kunstgrasveld niet kan benutten, waardoor niet alleen DVO’60 maar ook RBC gedupeerd is.

Omtrent ontwikkelingen t.a.v. de aanleg van kunstgras, heeft de Roosendaalse Lijst enkele vragen:

1.Wat is de huidige stand van zaken aangaande de planning van aanleg van kunstgras bij voetbalverenigingen die nog geen soortgelijke faciliteiten hebben? Wij zijn met name benieuwd naar locaties en tijdsplanning.
2.Houdt u bij de opdrachtverstrekking ook rekening met lokale bedrijven?
3.Gelet op het gedupeerd zijn van twee verenigingen (DVO en RBC): in hoeverre wordt het vernielde veld van DVO’60 geprioriteerd in de planning van herstel?
4.Wat is het beleid bij gemeentelijke accommodaties wat betreft het afsluiten van parken op tijden dat er geen activiteiten zijn ter voorkoming van vandalisme, inbraak en diefstal? Wiens verantwoordelijkheid is dit?

Voor beantwoording, zie link : LINK