Standplaatsen woonwagenbewoners

Om de vrij lange wachtlijst (55 volgens BN DeStem) voor personen die in Roosendaal in een woonwagen willen wonen aan te pakken, kondigde u aan extra standplaatsen te willen creëren, mogelijk door middel van de aanleg van extra kampjes. Voor degenen die op die wachtlijst staan gaat het proces om te komen tot nieuwe standplaatsen echter niet snel genoeg.

Dit gaven ze ook aan tijdens een demonstratie bij het Stadskantoor op maandag 18 november jl. Volgens de aanwezige demonstranten zijn er op korte termijn op de bestaande kampjes eenvoudig extra plaatsen te realiseren.

U bestempelde dit in BN DeStem als “goed voorwerk” dat mogelijk snel uitvoerbaar is. Een extra kampje zou volgens u meer tijd gaan kosten.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1.Het creëren van extra plaatsen op bestaande kampjes lijkt ons ook sneller, efficiënter en met minder procedures te realiseren dan de aanleg van een nieuw kampje. Deelt u deze mening? Zo ja, gaat u deze mogelijkheid onderzoeken? Kunt u uw antwoord toelichten?
2.Hoeveel extra plaatsen, en binnen welk tijdsbestek, kunnen er op bestaande kampjes bij benadering gerealiseerd worden?
3.De mogelijke aanleg van nieuwe kampjes gaat meer tijd kosten dan verwacht. Wat is de oorzaak daarvan?
4.Kunt u bij benadering aangeven hoe lang het gaat duren voordat mogelijk een nieuw kampje uiteindelijk gerealiseerd kan zijn en waar hangt dat vanaf?
5.Is een combinatie van beide opties (extra plekken bij bestaande kampjes + een nieuw kampje) wat u betreft ook een mogelijkheid om de wachtlijst aan te pakken? Graag een toelichting.
6.Volgens u heeft ook Nijbod, het bedrijf dat namens de gemeente de kampjes beheert, een rol in dit proces. Kunt u deze rol omschrijven?
7.Woonwagenbewoners hekelen de communicatie van Nijbod inzake de aanpak van de wachtlijst. Zijn deze problemen u bekend, deelt u die opvatting en heeft u hierover met Nijbod contact? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK