AED’s

In november 2018 stelde de VVD al vragen over het gebruik van AED’s in de openbare ruimte; dit mede naar aanleiding van een vervelend voorval. (zie bijgevoegde link: Vraag en antwoord VVD AED’s in de openbare ruimte)

Waar de Roosendaalse Lijst vooral benieuwd naar is, is het gehanteerde beleid bij de gemeente aangaande AED’s.

Onze fractie heeft hierover enkele vragen:

1. Heeft u vastgesteld beleid / richtlijnen aangaande AED’s?
2. Zo ja, kunt u ons dat doen toekomen? zo nee, waarom is er geen beleid?
Wellicht kunnen we de antwoorden op vraag 3, 4 en 5 terugvinden in het eventuele beleid, maar toch stellen we de vragen, mocht er geen beleid zijn of dit beleid daar geen antwoord op geven:
3. Welke plekken/locaties komen in aanmerking voor AED’s vanuit onze gemeente?
4. Wie is verantwoordelijk voor het functioneren en onderhoud hiervan?
5. Is dit voldoende gewaarborgd en zo ja hoe?
Navraag bij u leert dat de volgende AED’s door de gemeente zijn geplaatst
Wat ons opvalt is dat in de gemeentelijke sporthal “in de Roos” wel een AED is geplaatst en in de gemeentelijke sporthal in Wouw niet. Mogelijk zijn er meer dergelijke ongelijkheden.
6. Vanwaar deze inconsequentie in plaatsing? Trekt u dit nog recht?
7. Volgens het overzicht zijn er 13 AED’s door de gemeente geplaatst. Betekent dit ook dat de overige AED’s in onze gemeente in private handen zijn en niet onder beheer en verantwoordelijkheid van de gemeente vallen?
8. Uit het overzicht blijkt dat gemeentelijke AED’s zich enkel in gebouwen bevinden. Plaatst de gemeente dus geen AED’s in de openbare ruimte en waarom niet?
9. Er is een app beschikbaar waarop locaties van AED’s staan aangegeven. Zijn er nog andere (fysieke) verwijzingen naar locaties van AED’s (indien men geen smartphone heeft)?

Voor beantwoording, zie link : LINK