Citymarketing: zetten we Roosendaal al op de kaart?

De Roosendaalse Lijst heeft vanaf 2016 diverse initiatieven genomen om de citymarketing van onze gemeente professioneel op te pakken. Een sterke positionering van onze gemeente speelt in onze ogen een belangrijke rol in het aantrekken van nieuwe bezoekers, inwoners en bedrijven. Ook kan het de trots van onze inwoners op onze gemeente verhogen. Hiervoor moet Roosendaal stevig op de kaart worden gezet. Vanaf het begin van dit jaar is citymarketing van start gegaan met een ‘stevig’ budget van € 500.000,-.

Ondanks dat we nog geen volledig jaar bezig zijn en zaken uiteraard nog op- en uitgebouwd dienen te worden, vragen we ons wel een aantal zaken af over de huidige stand van zaken.
We hebben over deze ontwikkelingen dan ook de volgende vragen:

Vraag 1 – Vindbaarheid
Online positionering en vindbaarheid is in deze tijd van groot belang. Bezoekers en bedrijven oriënteren zich veelal via zoekmachines zoals Google. Echter is er weinig tot geen informatie te vinden over Roosendaal (op de wijze zoals citymarketing het voor ogen heeft).
1.Waarom is er online bij de zoekopdracht ‘Roosendaal’ in Google weinig tot geen promotionele informatie over onze gemeente te vinden? Graag een toelichting
2.Op de website van de gemeente Roosendaal is geen koppeling te vinden met de website van citymarketing Roosendaal. Ook op de pagina ‘ondernemen’ van de gemeentelijke website zijn de voorbeelden (blogs) over Roosendaalse ondernemers die op de citymarketing-site staan, niet opgenomen. Komt er nog een koppeling tussen deze websites temeer veel bezoekers initieel op de website roosendaal.nl terecht zullen komen? Graag een toelichting.
3.Op de website van de VVV, die wel boven komt drijven op Google, staat nog prominent de oude citymarketing-campagne: Beleef het in Roosendaal. Wanneer wordt deze verouderde informatie aangepast? En wat is de rol van de VVV nu en in de nabije toekomst als het gaat om citymarketing? Graag een toelichting.
4.Een belangrijke schakel in het positioneren van Roosendaal is Designer Outlet Roosendaal. Op hun website waar veel verkeer naartoe gaat, is geen enkele verwijzing naar de citymarketing van onze gemeente te vinden. Zijn er gesprekken gaande om dit te realiseren? Graag een toelichting.
5.Op het populaire social media kanaal Instagram heeft citymarketing de naam Roosachtigroosendaal. De website heet echter Roosendaalcitymarketing. Wat is de strategie rondom de vindbaarheid, naamgeving en het eenduidig positioneren van Roosendaal?

Vraag 2 – Bereik
Citymarketing in Roosendaal draait om het thema ‘Bereik’. In dat kader hebben wij ook enkele vragen over het ‘bereik’ van onze eigen citymarketing-inspanningen.
1.Op Facebook heeft de citymarketing-pagina 169 likes, op Linkedin 61 volgers en op Instagram 232 volgers. Dit zijn gelet op het beschikbare budget en de vele mogelijkheden die er zijn om via betaalde online promotie meer volgers te verkrijgen, naar onze mening bescheiden aantallen. Welke inspanningen zijn er verricht om via social media meer bereik te verkrijgen? Graag een toelichting.
2.Op de website roosendaalcitymarketing.nl zien we dat er tot nu toe 8 blogs zijn geschreven over Roosendaalse inwoners en hetgeen zij op diverse terreinen hebben bereikt. Tevens wordt er een oproep gedaan aan inwoners om verhalen te delen die in een dergelijke blog terecht kunnen komen. Kunt u aangeven op welke wijze deze blogs breed worden gedeeld buiten de eigen social media kanalen met een beperkt bereik (zie boven)? Daarnaast zijn we benieuwd naar de voortgang in aantal blogs en de hoeveelheid inwoners die mee willen werken aan deze campagne. Graag een toelichting.

Vraag 3 – Brand-event
In de media hebben we vernomen dat het geplande Brand-event rondom Roosendaal niet door is gegaan door gebrek aan belangstelling.
1.Was het gebrek aan belangstelling volgens u al van tevoren te voorzien toen het event op de initiële datum 18 april werd verplaatst naar 26 september? Graag een toelichting.
2.In de media werd aangegeven dat onderdelen van dit event op andere plekken wordt ondergebracht. Op welke wijze gaat dit gebeuren? En verwacht u dat hier wel belangstelling voor is? Graag een toelichting.

Vraag 4 – Algemeen
1.Kunt u in algemene zin aangeven welke resultaten er tot nu toe geboekt zijn op het gebied van citymarketing?

Voor beantwoording, zie link : LINK