Vrouwenhof

Afgelopen zaterdag, 21 september 2019, was het World Cleanup Day. Een reden voor ondergetekende raadsleden en nog enkele vrijwilligers om, gezamenlijk en niet uit naam van een eigen partij, het Vrouwenhof eens op te schonen. Het resultaat na 1,5 uur werken is te zien op de bijgevoegde foto. We hebben heel wat (zwerf)afval geruimd. Wat opvallend was, was dat er vooral in de omgeving van de bankjes erg veel afval lag.

Bij bijna geen enkel bankje in het Vrouwenhofpark staat een prullenbak. Gebruikers van het park worden hierdoor ook niet uitgenodigd om hun afval in een daarvoor bestemde afvalbak te deponeren. En zoals vaak maakt rommel nieuwe rommel. Ook van omwonenden hoorden we dat het park als onveilig wordt ervaren en dat het niet uitnodigt om er een wandeling in te maken.

Over bovenstaande hebben we de navolgende vragen:
1.Is er bewust voor gekozen om geen prullenbakken te plaatsen in het Vrouwenhofpark bij de bankjes? Zo ja, waarom niet?
2.Ziet u een mogelijkheid om op korte termijn deze prullenbakken te plaatsen en frequent te ledigen? Graag een toelichting.
3.Is het park een voetgangersgebied? Zo ja, kan dit door middel van verkeersborden worden aangegeven bij binnenkomst van het park?
4.Kan het park omwille van de veiligheid vaker worden opgenomen in de controles van handhaving en toezicht? Graag een toelichting.

(Ingediend samen met GroenLinks, VLP, CDA, D66, PvdA en fraktie Wezenbeek)

Voor beantwoording, zie link : LINK