Introductie van Spreekuur- en Wijkrechters

Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland medio 2018 heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit uitgevoerd onderzoek
Ook andere rechtbanken houden vergelijkbare proeven, gericht op laagdrempelige procedures. Zo hebben de rechtbanken in Rotterdam en Dordrecht een ‘regelrechter’, waar bedrijven en burgers conflicten snel en goedkoop kunnen beslechten. Den Haag heeft ‘wijkrechters’, die de wijk intrekken om burenruzies of overlastsituaties op te lossen.
Tijdens de behandelingen van Actieplannen Veiligheid 2018 en 2019 (december 2018) heeft het college van de gemeente Roosendaal de toezegging gedaan om in geval van afhandeling van criminele activiteiten de connectie te leggen met de zogenaamde spreekuurrechter. Aangezien de behandelingen van bovengenoemde actieplannen al geruime tijd achter ons liggen, achten wij het tijd dat op korte termijn dit aandachtspunt gerealiseerd kan worden.

Hierover heeft de Roosendaalse Lijst een aantal vragen:

1. Bent u nog steeds van mening dat de methodiek van spreekuurrechters ook een goed alternatief zou kunnen zijn in de gemeente Roosendaal in plaats van mogelijk lange procedures?

2. Zo ja, wat zijn tot op heden getroffen maatregelen om spreekuurrechters ook voor de gemeente Roosendaal in te zetten?

3. Indien er nog onvoldoende voortgang is bereikt; Wat verwacht u in de nabije toekomst te kunnen doen hieraan?

4. Wat vindt u van het voorbeeld Den Haag om zogenaamde wijkrechters aan te laten stellen die in wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal mogelijke burenruzies of overlastsituaties versneld kunnen oplossen?

5. Zijn er stappen hiervoor te zetten, hoe en op welke termijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK