Openstelling parkeergarages tijdens evenementen

Begin augustus staat er in Roosendaal sinds jaren een geweldig fietsevenement op het programma, te weten de Draai van de Kaai. Dit evenement is voor de Roosendaler en omwonenden een grandioze attractie waardoor Roosendaal op de kaart wordt gezet. Dit evenement wordt op verschillende manieren bereikt zoals ook per auto, waarvoor een geschikte plaats dient te worden gevonden.

Onlangs vernamen wij dat een aantal bewoners buiten Roosendaal, die per auto waren gekomen, problemen hebben ervaren met de terugreis. Na het bezoek aan Roosendaal, troffen zij een overdekte dichte parkeergarage aan, die het dichts bij de locatie lag waar de Draai van de Kaai wordt georganiseerd, te weten de parkeergarage Roselaar.

Uit informatie blijkt dat Roosendaal een vijftal parkeergarages kent, waarvan er slechts 2 zowel overdag als in de nachtelijke uren geopend blijven.

Parkeergarage Nieuwe Markt (24/7)
Parkeergarage Liga
Parkeergarage Biggelaar (24/7)
Parkeergarage Mill Hill
Parkeergarage Roselaar.

Hierover heeft de Roosendaalse Lijst een aantal vragen:

1. Is het college bekend met deze situatie en is het bereid om het parkeren in Roosendaal op dit gebied te optimaliseren? Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn door consistentie aan te brengen in de evenementenagenda met dichtstbijzijnde parkeergarages. Indien nee waarom niet en zo ja hoe?

2. Is (indien vraag 1 met een ja kan worden beantwoord) het college bereid een communicatietraject op te bouwen tezamen met parkeerbeheer Roosendaal om bovenstaande oplossing, te delen met de Roosendaalse burger en omwonenden?

Voor beantwoording, zie link : LINK