Spookjongeren in Roosendaal

In de volgende NOS artikelen wordt uitleg gegeven over spookjongeren.

https://nos.nl/l/2295212
https://nos.nl/l/2295129

Hierover heeft de Roosendaalse Lijst de volgende vragen:

1. Heeft u inzicht op hoeveel mensen/ jongeren een vermelding VOW (vertrokken onbekend waarheen) hebben in Roosendaal. Zo ja hoeveel? En is dit aantal de laatste jaren (sterk?) stijgende, gelijk of dalende? Indien nee, waarom niet?
2. Heeft onze gemeente of hebben onze jeugdprofessionals, straathoekwerkers, werkplein of andere zorgpartners ervaring of contact met jongeren met VOW vermelding?
3. Zijn de ervaring van ons en deze partners te vergelijken met de in het artikel geschetste situatie?
4. Vaak heeft de uitschrijving te maken met de kostendelersnorm. Is er bij werkplein zicht op deze situaties en is er een integrale aanpak?
5. Verschillende gemeente reageren nu bij uitschrijving van een jongere direct met een adresbezoek om preventief de jongere in beeld te houden mocht de situatie daar om vragen? Reageert de gemeente Roosendaal ook direct met adresbezoeken? Zo ja, wat zijn uw ervaringen, zo nee, waarom niet en bent u dit alsnog van plan te gaan doen?
6. Hoeveel jongeren heeft u in 2018 weer in beeld gekregen en ingeschreven? Wat zijn de ervaringen hierbij in Roosendaal?
7. Kunt u meer vertellen over uw aanpak van uit beeld verdwijnende jongeren?

Voor beantwoording, zie link : LINK