Schoolatletiek

Ons is recent ter ore gekomen dat de Stichting Schoolatletiek na 40 jaar ophoudt te bestaan. Volgens de voorzitter van de Stichting zal komende zomer het toernooi voor de laatste maal in optima forma worden georganiseerd.

Hierna zal de Stichting naar verluid, haar werkzaamheden neerleggen. Wij respecteren dit besluit, maar vinden dit tegelijkertijd zeer spijtig en betreurenswaardig.

Als gevolg hiervan, hebben wij als Roosendaalse Lijst wat vragen richting de wethouder Sport,

1. Bent u op de hoogte van dit besluit en zo ja bent u voornemens om hiervoor in actie te komen en welke zin dan ook?

2. Bent u in staat om alternatieven te bedenken om schoolatletiek in deze vorm voort te zetten en/of ziet u andere mogelijkheden?

Voor beantwoording, zie link : LINK