Staat van onderhoud Lage Zegstraat

De Roosendaalse Lijst heeft geconstateerd dat de Lage Zegstraat (verbindingsweg tussen Roosendaal en Zegge) in slechte staat van onderhoud verkeert. Enkele stukken zijn zelfs afgezet met dranghekken om incidenten te voorkomen.

Wij hebben begrepen dat het geplande noodzakelijke onderhoud dit jaar om verschillende redenen (nog) niet is doorgegaan, hoewel de intensiteit van het verkeer op deze weg vanwege allerlei ontwikkelingen toe lijkt te nemen.

Niet alleen vanuit Roosendaal, ook vanuit de gemeente Rucphen ontvangen we verontruste signalen over het slechte wegdek dat deels toebehoort aan de gemeente Roosendaal en deels aan de gemeente Rucphen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over:

1. Bent u het met ons eens dat de staat van onderhoud aan deze weg momenteel beneden het gewenst niveau ligt en gevaar voor de gebruiker kan opleveren?

2. Klopt het dat het geplande onderhoud in 2018 vooralsnog niet is doorgegaan en zo ja, waarom is dit uitgesteld?

3. Vindt het onderhoud alsnog plaats en zo ja, wat gaat men precies doen en wanneer?

4. Vindt overleg met buurgemeente Rucphen plaats over deze weg, gelet op het feit dat deze weg deels ook tot deze gemeente behoort? Graag een nadere toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK