Camperplaatsen

‘West-Brabant snakt naar extra camperplaatsen ”
Zo kopt een artikel in BN DeStem van 11 juni jl., dat de behoefte aan meer camperplaatsen meldt en de toeristische en economische waarde beschrijft. De Roosendaalse Lijst heeft over dit onderwerp in september 2016 al vragen gesteld.

De beantwoording bevestigt het belang en de meerwaarde van goede camperplaatsen in onze gemeente. Verdere uitwerking zou worden meegenomen in het toeristisch actieplan.
Het Toeristisch Recreatief Actieplan “De Reis naar Roosendaal” 3 is eind vorig jaar ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Doelstellingen in dit actieplan zijn o.a.: Hoe kan Roosendaal meer toeristen aantrekken?
En: Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers (toeristen en recreanten) meer besteden?

Terugkomend op het krantenartikel in BN DeStem.
Hierin staat dat -volgens de Nederlandse Kampeerauto Club- de komst van (extra) camperplaatsen voor positieve effecten zorgt, zoals een grotere naamsbekendheid, extra aandacht voor lokale bezienswaardigheden én inkomsten. Een camperbezitter zou er in vergelijking met een campinggast meer op uit trekken en meer te besteden hebben.
De Roosendaalse Lijst vindt het daarom jammer dat het onderwerp Camperplaatsen niet specifiek in het actieplan wordt genoemd.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de navolgende vragen:
1. Is de huidige portefeuillehouder het eens met de constatering, dat camperplaatsen een bijdrage kunnen leveren aan de versterking en uitbreiding van het toerisme in Roosendaal?
2. Bent u bereid de mogelijkheden serieus te onderzoeken en afhankelijk van de bevindingen met een voorstel tot realisatie te komen?

Voor beantwoording, zie link : LINK