Japanse Duizendknoop

De Roosendaalse Lijst heeft geconstateerd dat op meer en meer plekken in Nederland de Japanse Duizendknoop te vinden is. Op het eerste gezicht een mooie plant. Maar schijn bedriegt. Deze plant verdrukt inheemse soorten, maar er is nog een ander probleem met deze plant. Net als bamboe groeit hij via wortelstokken. Bij de Japanse duizendknoop is de groeikracht zo sterk dat ze makkelijk door scheuren en spleten in steen en beton groeien en op deze manier gebouwen, wegen en dijken ernstig kunnen beschadigen.

De bestrijding van deze woekeraar is niet eenvoudig. Een enkele keer maaien en weghalen van het maaisel of het met wortel en al verwijderen van de plant is geen duurzame oplossing. De kleinste resten van wortels of stelen groeien direct uit tot nieuwe planten en de wortels reiken metersdiep. De wortelstokken kunnen zich tot 7 meter zijwaarts vertakken.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de Wethouder bekend met de Japanse Duizendknoop en de gevolgen van deze woekerende plant.

2. Is bekend of deze plant zich in de openbare ruimte van onze gemeente Roosendaal bevindt. Zo ja,wat is het beleid hierin en wat heeft zij inmiddels gedaan om de plant te bestrijden en wat zijn hiervan de resultaten. Zo nee, hoe is de Wethouder voornemens om hierin inzicht te krijgen. Indien er op dit moment geen Japanse Duizendknoop in de gemeente Roosendaal is, hoe wordt voorkomen dat deze zich niet kan ontwikkelen?

Voor beantwoording, zie link : LINK