Doorgang Parrotia/Emile van Loonpark

Bibliotheek Parrotia en het Emile van Loonpark zijn aan een revival bezig!
Parrotia is geheel vernieuwd en tijdens de opening op donderdag 31 mei jongstleden hebben wij kennis kunnen nemen van de ambitie om een aantrekkelijke ontmoetingsplaats te worden voor alle Roosendalers. Parrotia vervult daarnaast al langer een maatschappelijke functie, onder meer door activiteiten op het gebied van eenzaamheid, laaggeletterdheid en (taal)onderwijs. Het Emile van Loonpark is een mooie, historische plek in onze binnenstad waar de laatste tijd meer bezoekers te vinden zijn, bijvoorbeeld vanwege evenementen als het Bevrijdingsfestival, Roosendaal Swingt In Het Park en het SKOORenfestival.

Wie echter Parrotia of het Emile van Loonpark wil bezoeken moet, komend vanuit de binnenstad, onder een doorgang door die bepaald niet uitnodigt. Het tunneltje is donker en de bestrating en het plafond zijn niet meer in opperste staat. Niet alleen is er een remmende werking op de aantrekkelijkheid van Parrotia en het Emile van Loonpark, de plek wordt daarnaast ook als onveilig ervaren. Volgens onze informatie wordt hiervoor al langere tijd aandacht gevraagd, onder meer door de gebruikers van Parrotia. Dit werd tijdens de opening op 31 mei ook nog even aan de orde gesteld.

Wij denken dat de gemeente belang heeft bij het opknappen van de onderdoorgang. Voorwaarde voor het kunnen vervullen van de maatschappelijke functie en de ontmoetingsfunctie van Parrotia is dat het ook aantrekkelijk is om daarvan gebruik te maken. Het aantrekkelijker maken van het Emile van Loonpark en het verbeteren van de aansluiting op de Markt is in 2014 door de gemeente onderschreven in het rapport Roosendaal Gezonde Stad (o.a. blz. 13 en 38).

Wij zijn dan ook blij dat tijdens de opening van het vernieuwde Parrotia op 31 mei namens het college is meegedeeld dat dit de aandacht heeft. Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. In hoeverre onderschrijft de portefeuillehouder dat het vernieuwen van de onderdoorgang noodzakelijk is om Parrotia en het Emile van Loonpark aantrekkelijker en veiliger te maken?
2. Kan de portefeuillehouder bevestigen dat al langere tijd door diverse partijen aandacht wordt gevraagd voor de onderdoorgang? Zo ja, kan de portefeuillehouder inzicht geven in de redenen waarom de onderdoorgang desondanks nog niet is aangepakt?
3. Kan de portefeuillehouder uitleggen hoe de uitblijvende aandacht voor deze onderdoorgang zich verhoudt tot de vele uitgaven die al zijn gedaan aan het verbeteren van de verblijfswaarde op andere plekken in de binnenstad zoals de Nieuwe Markt en Tussen de Markten?
4. Is de portefeuillehouder bereid om samen met AlWel, die deels eigenaar is van de onderdoorgang, deze problematiek aan te pakken? Heeft de portefeuillehouder al concrete ideeën voor het realiseren van een veiligere en aantrekkelijkere onderdoorgang?
5. Ziet de portefeuillehouder mogelijkheden om in het proces om te komen tot een verbetering van de onderdoorgang de gebruikers van Parrotia, de bewoners van Marktstede en andere belanghebbenden te betrekken, en zo ja: in welk opzicht?
6. Hoe ziet de portefeuillehouder het tijdspad om te komen tot een verbetering van de onderdoorgang voor zich?

Voor beantwoording, zie link : LINK