Reizende milieustraat

In een artikel in BN/DeStem van maandag 28 mei jl. wordt melding gemaakt van een “reizende milieustraat” in de Reginadonk, die op initiatief van bewoners werd gehouden en een grandioos succes werd. Uit het artikel blijkt dat de samenwerking is gezocht, via Roosendaal Schoon, met woningstichting Alwel, WijZijnTraverse en de gemeente.

De Roosendaalse Lijst is bijzonder gecharmeerd van dit bewonersinitiatief. Het kan mede een oplossing bieden voor de hoeveelheid rommel en zwerfvuil in de wijk en verpaupering van de wijk. Ook voor mensen die niet mobiel zijn kan een dergelijk initiatief een uitkomst zijn om van “groot afval” af te geraken.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over dit initiatief:

1. Wat vindt u van dit bewonersinitiatief en waarom?
2. Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld?
3. Bent u bereid dergelijke initiatieven ook in andere wijken te stimuleren en te ondersteunen en zo ja, waarom en op welke wijze?
4. Hoe geschiedt de bekostiging van dit initiatief?
5. Kunnen dergelijke initiatieven volgens u een rol spelen bij het oplossen van de toenemende problemen inzake “zwerfafval en afvaldump” in onze gemeente? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK