Impuls Vrouwenhof

Het unieke en sfeervolle Vrouwenhof-park kent een rijke historie. Gelegen aan de rand van het centrum is het een groene en rustige plek waar menig Roosendaler recreëert, maar die door zijn ligging ook vrij weinig sociale controle kent. In het park ligt het goedbezochte Openluchttheater Vrouwenhof.

De Stichting Openluchttheater kent een grote groep actieve vrijwilligers die zelf activiteiten in het theater realiseren. In het park is ook een mooie en sfeervolle evenementenlocatie gesitueerd waarop regelmatig evenementen worden georganiseerd. Daarnaast biedt het park tal van sport- en recreatiemogelijkheden.

In het kader van de besteding middelen Vitale Wijken en Dorpen is door de gemeenteraad € 330.600,- beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten in het park, zoals een toiletvoorziening en aanpak van het ‘sprookjeshuisje’.

1. Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. de besteding van de middelen vanuit Vitale Wijken en Dorpen en wat hiervoor dus is gerealiseerd en wat nog moet gebeuren?

U heeft ook eerder aangegeven dat de positionering van het evenemententerrein en de specifieke wensen en behoeften van gebruikers wordt nader uitgewerkt in de parkenvisie en evenementenbeleid.

2. Wat is de stand van zaken?

Voor beantwoording, zie link : LINK