Straling transformatorhuisjes gevaarlijk voor kinderen

De Gezondheidsraad beschikt over aanwijzingen dat de straling uit transformatorhuisjes het risico op gezondheidsproblemen bij kinderen vergroot. Kinderen zouden in bepaalde gevallen leukemie ontwikkelen als gevolg van zulke elektromagnetische velden.
De raad adviseert de politiek in Den Haag om geen nieuwe gebouwen in de nabijheid van transformatorhuisjes te bouwen. Er is pas sprake van een verhoogd risico als kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling. Het moet dan gaan om een periode van minimaal een jaar en gemiddeld 14 uur per dag. Het transformatorhuisje moet daarvoor bovendien dicht bij een school of woonhuis staan, meestal 1 tot 6 meter. Hoe dicht bij precies is afhankelijk van de hoeveelheid straling die uit zo’n huisje komt.

De GGD Amsterdam publiceerde op 3 april een rapport waar o.a. het volgende in staat :
Simpele afschermmaatregelen om contact met ELF-EM-velden (Extreem Laag Frequente EM-velden) te verminderen zijn niet beschikbaar. Langdurig contact in woningen zou kunnen optreden als er dichtbij een transformatorhuisje is. Op een paar meter afstand van een transformatorhuisje is het magnetisch veld al dusdanig afgenomen dat de magnetische fluxdichtheid onder de 0,4 µT komt. Het is daarom zinvol om langdurig verblijf van kinderen binnen een paar meter afstand van een transformatorhuisje zoveel mogelijk te beperken

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over:

1. Bent u op de hoogte van deze verhoogde gezondheidsrisico’s voor kinderen in nabijheid van transformatorhuisjes? Wat is uw standpunt hierin?
2. Er zijn in onze gemeente tal van situaties bekend waar deze transformatorhuisjes pal naast een woonhuis of schoolplein staan, heeft u een actueel beeld over hoeveel gevallen dit binnen de verhoogde risicosfeer valt m.b.t. ELF-EM velden? Kunt u dit delen?
3. Elk geval van leukemie, zeker bij kinderen, is er een teveel. Bent u bereid om met de energiemaatschappij te overleggen welke maatregelen voor afscherming van deze straling mogelijk zijn? Zo ja, op welke termijn, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK