Storing Doel Nucleaire gedeelte

Na vele recente storingen in de kerncentrale in Doel (in het niet nucleaire gedeelte) is het onlangs weer flink mis gegaan; deze keer zelfs een lekkage in het zeer gevaarlijke nucleaire gedeelte. De betreffende reactor is stilgelegd en kan op zijn vroegst op 1 oktober 2018 weer worden opgestart. Vanwege extreem hoge stralingswaarden mogen medewerkers maximaal een uur achter elkaar werken aan de storing. Ook is besmet water weggelopen, maar volgens de autoriteiten zou dit geen gevaar opleveren.

Via eerdere raadsvragen uitten we onze grote zorgen. De kerncentrale gaat in 2025 sluiten maar in de tussenliggende acht jaar kunnen er nog heel veel vervelende dingen gebeuren. Wij hebben dan ook enkele aanvullende vragen:

1. Op eerdere raadsvragen gaf u aan dat de risico’s reuze mee zouden vallen; storingen deden zich immers voor in het niet-nucleaire deel van de centrale. Nu zijn er storingen en lekkages in het nucleaire deel. Hoe kwalificeert u het nu ontstane risico/gevaar?

2. Hoe is de communicatie over dit recente voorval verlopen in de breedste zin des woord? (o.a. communicatie richting gemeente/inwoners binnen gevarencirkel)

3. Is de storing in het nucleaire gedeelte voor u reden om een andere, meer proactieve, koers te gaan varen? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?

4. Zijn er nog andere relevante zaken te melden in dit dossier?

Namens de fracties van

Roosendaalse Lijst, Eric de Regt
CDA, Robert Breedveld
PvdA, Michael Yap
VLP, An¡ren van Gestel
D66, Alex Raggers
GroenLinks, Christian Villée
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk
SP, Adríenne Maas
Níeuwe Democraten, Selda Bozkurt

Voor beantwoording, zie link : LINK