Banen bij de gemeente ihkv Participatiewet

Het is belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief houden op een kansrijke toekomst. Participatie via een echte baan zorgt immers voor waardigheid en sociale cohesie. Het spreekt voor zich dat onze gemeente hierin zelf het goede voorbeeld geeft en dus ook zelf inspanningen verricht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit is vanuit het Rijk vastgelegd in de banenafspraak, waarin de overheidssector (ook onze gemeente) in totaal 25.000 banen extra creëert.

De fractie van de Roosendaalse Lijst is benieuwd naar het aantal mensen dat in het kader van de Participatiewet werkzaam is bij de gemeente en heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt zijn de afgelopen 8 jaar in dienst getreden bij de gemeentelijke organisatie?
2. Hoeveel mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt zijn de afgelopen 8 jaar in de gemeentelijke organisatie in de gelegenheid gesteld werkervaring op te doen op een zgn. werkervaringsplek?
3. Hoeveel mensen hebben er in het kader van de banenafspraken binnen onze gemeente een vaste aanstelling als ambtenaar gekregen?

Voor beantwoording, zie link : LINK